İnsan Kaynakları

  • Her düzeydeki çalışanın mesleki bilgi ve yeteneğini geliştirmek suretiyle maksimum verimliliğe ulaşmasını sağlamak,
  • Kurum'un nitelikli eleman ihtiyacının kurum içi kaynaklardan teminini sağlamak,
  • Kurum'daki iş ve hizmetlerin yenilik ve gelişmelere paralel olarak artan kalitede devamlılığını sağlamak,
  • Kurum çalışan politikasının temel fonksiyonlarından olan "çalışan planlaması, performans değerlendirmesi, kariyer planlaması, kurum ücret skalası" gibi çalışmaların yapılmasına temel teşkil etmek,
  • Çalışana kendini geliştirme imkanı sağlamak suretiyle etkili bir motivasyon aracı görevini ifa etmek,
  • Çalışanın Kurum'a olan bağlılığını artırmak, işten ayrılmaları en aza indirmek,
  • Kurum çalışanlarının birbirleriyle ve yöneticileriyle olan ilişkilerini olumlu yönde geliştirmek,
  • Çalışana kariyer yapma imkanı sağlamak,
  • Çalışanın görevde yükselmesinin esaslarını belirlemek.